Privacyverklaring Terstal Interieurarchitectuur

Terstal Interieurarchitectuur is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Terstal Interieurarchitectuur
Buorren 43
8525 EC Langweer

tel +31 6 21557718
www.terstal.com
info@terstal.com

Terstal Interieurarchitectuur respecteert de privacy van haar klanten, leveranciers en van de bezoekers van haar website www.terstal.com. Wij zorgen dat persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld en verwerken uw persoonsgegevens op een wijze die in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en deze privacyverklaring.

Cookies

Terstal Interieurarchitectuur gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op haar website.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Terstal Interieurarchitectuur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming.

Terstal Interieurarchitectuur verwerkt gegevens met als doel:

  • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, ten behoeve van diensten en/of producten die door Terstal Interieurarchitectuur worden aangeboden
  • Voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties met Terstal Interieurarchitectuur en aangesloten derden
  • Om onze klanten / leveranciers van informatie te voorzien over onze diensten en producten

Gegevens die wij kunnen verwerken

  • naam, adres, e-mailadres(sen), telefoonnummer(s) t.b.v. facturatie, klantcontact en/of nieuwsbrief bewaren wij gedurende klantrelatie en/of wettelijke bewaartermijn
  • bankgegevens t.b.v. administratie bewaren wij gedurende klantrelatie
  • contracten t.b.v. administratie bewaren wij gedurende de wettelijke bewaartermijn
  • facturen t.b.v. administratie bewaren wij gedurende de wettelijke bewaartermijn

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt te allen tijde het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u eventuele toestemming voor gegevensverwerking intrekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Terstal Interieurarchitectuur.
U hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand te sturen aan u of een ander, door u genoemde organisatie.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van u persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@terstal.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de volgende onderdelen zwart: u pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en u Burgerservicenummer. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.
Terstal Interieurarchitectuur wil u er op wijzen dat u een klacht kunt indienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.