Privacyverklaring Terstal&Co

Terstal&Co is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Terstal&Co
Annemiek Terstal
Buorren 43
8525 EC Langweer

tel +31 6 21557718
www.terstal.com
info@terstal.com

Terstal&Co respecteert de privacy van haar klanten, leveranciers en van de bezoekers van haar website www.terstal.com. Wij zorgen dat persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld en verwerken uw persoonsgegevens op een wijze die in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en deze privacyverklaring.

Cookies

Terstal&Co gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op haar website.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Terstal&Co verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming.

Terstal&Co verwerkt gegevens met als doel:

  • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, ten behoeve van diensten en/of producten die door Terstal&Co worden aangeboden
  • Voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties met Terstal&Co en aangesloten derden
  • Om onze klanten / leveranciers van informatie te voorzien over onze diensten en producten

Gegevens die wij kunnen verwerken

  • naam, adres, e-mailadres(sen), telefoonnummer(s) t.b.v. facturatie, klantcontact en/of nieuwsbrief bewaren wij gedurende klantrelatie en/of wettelijke bewaartermijn
  • bankgegevens t.b.v. administratie bewaren wij gedurende klantrelatie
  • contracten t.b.v. administratie bewaren wij gedurende de wettelijke bewaartermijn
  • facturen t.b.v. administratie bewaren wij gedurende de wettelijke bewaartermijn

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt te allen tijde het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u eventuele toestemming voor gegevensverwerking intrekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Terstal&Co.
U hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand te sturen aan u of een ander, door u genoemde organisatie.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van u persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@terstal.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de volgende onderdelen zwart: u pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en u Burgerservicenummer. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.
Terstal&Co wil u er op wijzen dat u een klacht kunt indienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.